Komora lakiernicza typu STANDARD E-19

Komora lakiernicza typu STANDARD E-19 stanowi zamkniętą hermetyczną przestrzeń, w której dzięki wykorzystaniu energii filtrowane powietrze z pyłów atmosferycznych wykonuje pracę. Komora lakiernicza jest pomieszczeniem dobrze wentylowanym. Praca komory polega na wyeliminowaniu z objętości komory wszystkich tych cząstek lakierów lub farb, które rozpylone w procesie lakierowania nie połączyły (nie związały) się z elementem lakierowanym i mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób pracujących w komorze lub nie pozwolą uzyskać zamierzonych efektów pracy związanych z przygotowaniem lub lakierowaniem danej powierzchni. Komory naszej produkcji stwarzają optymalne warunki pracy w celu uzyskania efektu pracy lakiernika jako ostatniej osoby w procesie produkcyjnym, naprawczym lub remontowym.

Komora lakiernicza STANDARD E-19 składa się z:

 1. Kanał wentylacyjny wylotowy.
 2. Siłownik pneumatyczny do sterowania kąta otwarcia klapy regulacyjnej funkcji "lakierowanie - suszenie".
 3. Wentylator nawiewowy z filtrem wstępnym.
 4. Silniki elektryczne 3-fazowe o mocy 5,5 kW (każdy), napędzające wentylatory agregatu wentylacyjnego.
 5. Komin odprowadzający spaliny z wymiennika ciepła wykonany z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej.
 6. Kanał umożliwiający wymianę powietrza do 10% w funkcji suszenia (wyposażony w silnik elektryczny 1-fazowy, nastawny).
 7. Oświetlenie pomieszczenia roboczego z kloszami hermetycznymi.
 8. Stanowisko robocze (pomieszczenie lakiernicze).
 9. Element ujednolicający równomierne rozmieszczenie powietrza na filtrze górnym.
 10. Obudowa sufitu filtracyjnego.
 11. Wentylator wywiewowy z klapą regulującą funkcje "suszenie - lakierowanie".
 12. Komora filtra wstępnego.
 13. Palnik olejowy lub gazowy (na życzenie klienta).
 14. Kanał wentylacyjny dolotowy.
 15. Wymiennik ciepła.
 16. Pulpit sterowniczy.
 17. Przysłona regulująca ciśnienie powietrza.
 18. Filtr sufitowy zasadniczy umocowany w specjalnym profilu nożycowym, zapewniającym wysoką sprawność filtrowania (brak możliwości przepływu powietrza obok filtra).
 19. Filtr podłogowy.
 20. Tunel wylotowy.
 21. Termostat bezpieczeństwa zabezpieczający wymiennik ciepła przed przegrzaniem (nastawa 1300C).

Zasada działania.

Komora lakiernicza "STANDARD E-19" może pracować w dwóch reżimach pracy:
 • lakierowanie,
 • suszenie.

Praca komory w reżimie lakierowania.

Lakierowanie wymaga intensywnej wymiany powietrza na stanowisku roboczym. Powietrze zasysane jest z atmosfery poprzez kanał dolotowy [14] wentylatorem nawiewowym [3]. Wentylator ten równocześnie tłoczy powietrze poprzez wymiennik ciepła [15] oraz kanał doprowadzający [9] i filtr sufitowy zasadniczy [18] na stanowisko lakierowania, gdzie porywa pozostałości po lakierowaniu sprowadzając je na filtr podłogowy [19] i uniemożliwia ponowne wzbicie się z racji prędkości powietrza sięgającej ok. 0,2 m/s. Następnie powietrze zasysane jest poprzez tunel wylotowy [20] wentylatorem wywiewowym [11] i tłoczone w kanale wylotowym [1] do atmosfery.

Praca komory w reżimie suszenia.

Po zakończeniu fazy lakierowania następuje faza suszenia. W fazie suszenia siłownik pneumatyczny [2] zadaje położenie klapie regulacyjnej [b]. Umożliwia to cyrkulację powietrza w obiegu zamkniętym przy wyłączonym wentylatorze wywiewowym [11]. Stan otwarcia klapy regulacyjnej jest sygnalizowany na pulpicie sterowniczym. Powietrze krąży wówczas w sposób następujący: wentylatorem [3] powietrze tłoczone jest do wymiennika ciepła [15], gdzie po podgrzaniu do zadanej temperatury dostarczane jest poprzez element ujednolicający równomierne rozmieszczenie powietrza na filtrze górnym [9] i filtr sufitowy [18] do stanowiska roboczego. Następnie powietrze jest zasysane w tunelu [20] tym samym wentylatorem [3] itd. Spaliny z wymiennika ciepła odprowadzane są kominem [5]. W zależności od otwarcia przysłony pomiędzy dolotem, a komorą nad wymiennikiem ciepła realizowana jest 10% wymiana powietrza za pomocą kanału [6]. Czas suszenia może być regulowany indywidualnie przez użytkownika lub automatycznie przez nastawienie zegara.

Wyposażenie elektryczne.

W skład wyposażenia elektrycznego wchodzą:
 • aparatura elektryczna sterująca,
 • silniki elektryczne,
 • przewody zasilające
Wyposażenie elektryczne przystosowane jest do zasilania z sieci elektrycznej trójfazowej o napięciu Un= 220/380 V, f= 50 Hz z izolowanym punktem neutralnym. Obwody sterownicze zasilane są napięciem Un= 220 V, Źródłem zasilania tych obwodów jest sieć elektroenergetyczna. Wyposażenie elektryczne przedmiotowej komory przewidziane jest do sterowania agregatu wentylacyjnego.

Charakterystyka techniczna.

Filtr wstępny

a powierzchnia filtrowana 5 m2
b grubość 20 mm
c masa 200 g/m2
d maksymalna temperatura pracy 1000C
e chłonność ok. 600 g/m2
f sprawność filtrowania (filtracja) 85%
g przepustowość filtra 2000 m3/h/m2
h cecha palności samo gaszące

Filtr górny

a powierzchnia filtrowana 19,2 m2
b grubość 20-22 mm
c masa 560 g/m2
d maksymalna temperatura pracy 100C
e chłonność ok. 370 g/m2
f sprawność filtrowania (filtracja) 98%
g przepustowość filtra 1800 m3/h/m2
h cecha palności samo gaszące
i budowa filtra warstwowy

Filtr dolny

a powierzchnia filtrowana 6 m2
b grubość 50 mm
c masa 200 g/m2
d maksymalna temperatura pracy 100C
e chłonność 3500-4700 g/m2
f sprawność filtrowania (filtracja) 95%
g przepustowość filtra 2500-6300 m3/h/m2
h cecha palności niepalne
i budowa filtra warstwowy

Zespół grzewczy

a temperatura w fazie lakierowania 18-25C
b maks. temteratura w fazie suszenia 90C
c wydajność cieplna 186 kW
d rodzaj paliwa gaz lub olej opałowy
e materiał wymiennika ciepła stal żaroodporna

Wentylacja

a efektywny przepływ powietrza 19 m3/h
b liczba wentylatorów 2 szt.
c moc silnika napędzającego wentylatory 5,5 kW (każdy)
c rodzaj wentylatora odśrodkowy

Oświetlenie

a liczba lamp 8 szt.
b moc zailstalowana 1856 W

Gabaryty wewnętrzne

a długość 7000 mm
b szerokość 4000 mm
c wysokość 3000 mm

Wymiary drzwi dla samochodów

a szerokość 2700 mm
b wysokość 2800 mm
c kąt otwarcia 180 st.

Wymiary drzwi dla obsługi

a szerokość 600 mm
b wysokość 2000 mm
c kąt otwarcia 180 st.

Zainstalowanie komory wymaga uprzedniego przygotowania budynku o odpowiednich wymiarach, prześwitach oraz otworach lub uprzedniej konsultacji z producentem.